Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niebieski napis na białym tle Gums and Brains

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPIS PROJEKTU

Liczne badania kliniczne i epidemiologiczne wykazują, że występuje związek między przewlekłym zapaleniem przyzębia (ang. periodontal disease, PD) a chorobą Alzheimera (ang. Alzheimer disease, AD). AD, najczęstsza postać demencji, objawia się zapaleniem układu nerwowego, który zgodny jest z infekcją mikrobiologiczną, włączając aktywację mikrogleju, inflamasomu i dopełniacza oraz zmieniony profil cytokin. Czynniki zakaźne, w tym patogen Porphyromonas gingivalis (P.g) związany z przewlekłym zapaleniem przyzębia, zostały zidentyfikowane w mózgach pacjentów z AD i postulowano, że są one czynnikiem etiologicznym, jednakże dokładna przyczyna powstawania zmian neurodegeneracyjnych na skutek ich działania jest nadal słabo poznana.

Głównym celem niniejszego projektu jest szczegółowe zbadanie współwystępowania PD i AD, ze szczególnym uwzględnieniem roli P.g w patogenezie AD.

Szczegółowe cele projektu:

  • opracowanie nowego, wysoce czułego testu pozwalającego na identyfikację obecności P.g i/lub jego czynników wirulencji w OUN
  • zidentyfikowanie czynników wirulencji istotnych dla wywołanych przez P.g zmian neurodegeneracyjnych u myszy typu dzikiego i różnych mysich modeli AD 
  • ocena wpływu eradykacji określonych patogenów przyzębia na poziom markerów stanu zapalnego, o których wiadomo, że są związane z nasileniem i/lub progresją AD
  • wykorzystanie odpowiednich modeli zwierzęcych, aby udowodnić słuszność koncepcji, że infekcja jamy ustnej bakterią P.g (eksperymentalna paradontoza) wpływa (indukuje i/lub przyspiesza) AD
  • wykorzystanie nowatorskich, specyficznych dla patogenów przyzębia związków przeciwbakteryjnych ukierunkowanych na cyklazę glutaminylową P.g (pgQC) w innowacyjnym podejściu do ich oddziaływania z bakteryjnymi czynnikami zjadliwości i zbadania, czy mogą one wpływać na rozwój i progresję AD.

Rzucając nowe światło na mechanizmy współwystępowania PD oraz AD, realizacja projektu utoruje drogę do nowatorskich, wczesnych strategii diagnostycznych, zapobiegawczych, terapeutycznych i monitorowania potrzebnych do skutecznego leczenia AD.